Het expansievat vervult een belangrijke rol in huis

Neem contact op

Vaak wordt de rol van het expansievat in huis onderschat. Het expansievat is een onderdeel van de cv-installatie binnen uw woning. Onder deze cv-installatie verstaan we niet alleen de cv-ketel, maar ook de verschillende op deze cv-ketel aangesloten apparaten en leidingen. Het expansievat is hier een voorbeeld van, evenals de verschillende radiatoren en bijvoorbeeld kranen. Bij het verwarmen van het water door de cv-ketel, neemt de druk op dit circuit toe. Doordat er bij een cv-installatie sprake is van een gesloten circuit, kan de druk het circuit nergens verlaten. In veel gevallen vormt dit geen problemen! Het circuit is namelijk bestand tegen een druk van maximaal drie bar in veel gevallen. Let op, dit kan per circuit iets verschillen. Het expansievat helpt een verdere verhoging van de druk tegen te gaan.

Werking van het expansievat in de cv-installatie

Een expansievat is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel bevindt zich water, wat via de cv-ketel en leidingen naar radiatoren en kranen in huis stroomt. Het tweede deel van het expansievat is gevuld met stikstof, een gas. Gassen hebben de prettig eigenschap, dat de stof relatief makkelijk ingedrukt kan worden. In die zin, dat een verhoging van de waterdruk zorgt voor het indrukken van het deel met gas in het expansievat. Op deze manier wordt de druk op het circuit van de cv-installatie niet te hoog en kunnen ongelukken of beschadigingen aan deze installatie voorkomen worden. Beide delen in het expansievat worden gescheiden met een membraan.

Een overstortventiel voor een te hoge druk

Mocht het expansievat de druk op het circuit van de cv-installatie niet voldoende kunnen verlagen, dan wordt het overstortventiel gebruikt. Dit ventiel werkt geheel automatisch en zorgt voor een verlaging van de druk in het circuit door water af te voeren. Op deze manier kan schade aan het systeem worden tegengegaan. Een te lage druk op het circuit is ook niet wenselijk. Bij een te lage druk wordt het rendement van de cv-ketel niet optimaal benut. Datzelfde geldt voor een circuit waarbij lucht in de leidingen zit.

Onderhoud aan het expansievat laten uitvoeren

Uit deze beschrijving blijkt hoe belangrijk het expansievat is voor de werking van de cv-installatie binnen uw woning. Het geeft daarbij aan, dat het expansievat regelmatig en op vakkundige wijze moet worden onderhouden. Bij een verkeerd of onvoldoende onderhoud kan het expansievat defect raken. Doordat het expansievat gassen bevat, is het onverstandig om hier zelf mee aan de slag te gaan. Onze loodgieters helpen u graag het expansievat in huis te onderhouden.

Wij zijn beschikbaar voor alle loodgieter werkzaamheden

24-uurs loodgietersdienst

Ervaren loodgietersbedrijf

Vakkundige dienstverlening

Spoedservice bij acute problemen

Het laatste nieuws

Over ons

Onze vakmannen helpen u graag in Amersfoort en omgeving met alles op het gebied van loodgieterswerk. Heeft u last van een lekkage of is uw Cv-ketel kapot? Wij kunnen u altijd helpen, zelfs in de late uurtjes! Neem direct contact met ons op en u wordt zo snel mogelijk geholpen!

Wij zijn beschikbaar voor alle loodgieter werkzaamheden

24-uurs loodgietersdienst

Ervaren loodgietersbedrijf

Vakkundige dienstverlening

Spoedservice bij acute problemen

Menu
Call Now Button