Een rioolreparatie in huis uitvoeren

Een rioolreparatie in huis uitvoeren

Het riool is een van de meest essentiële elementen binnen uw woning. Reden genoeg om uw riool goed te onderhouden! Laat uw riool eens per zoveel jaar controleren op slijtage of beginnende verstoppingen, zodat onze loodgieters tijdig een rioolreparatie voor u uit kunnen voeren. Er zijn verschillende vormen van rioolreparaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het dichten van speling tussen twee rioolstukken, het doorspuiten van de afvoer om verstoppingen tegen te gaan, enzovoorts. Zowel een verstopping als een lekkage kunnen voor een smerige stank in uw woning zorgen. Wij helpen u dit graag te voorkomen door een rioolreparatie voor u uit te voeren.Call Now Button